Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
FRoST
Xuất hiện:
11 Tháng tám 2008
Châm ngôn
NoCheat3.gif
Giới thiệu về
Trang web
Xếp hạng của Team
FRoST Brotherhood Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[FRoST]RyL Người lập Team 11 Tháng tám 2018 17 Tháng tám 2018 - 9:59 pm
[FRoST]_9 The Mikado 17 Tháng một 2017 29 Tháng sáu 2018 - 8:53 pm
[FRoST]_8 The Mikado 18 Tháng mười 2008 17 phút trước
[FRoST]_Chicken Shogun 11 Tháng tám 2008 4 Tháng ba 2017 - 10:43 pm
[FRoST]Dog Shogun 19 Tháng một 2017 11 Tháng tám 2018 - 1:22 pm
[FRoST]_Puma Shogun 11 Tháng tám 2008 15 Tháng sáu 2017 - 5:40 pm
[FRoST]Eagle_ Shogun 11 Tháng tám 2008 28 Tháng mười hai 2013 - 8:15 pm
[FRoST]Rabbit__ Shogun 11 Tháng tám 2008 9 Tháng ba 2012 - 4:00 pm
[FRoST]_Octopus Shogun 11 Tháng tám 2008 24 Tháng tư 2018 - 2:15 pm
[FRoST]_Bull Shogun 11 Tháng tám 2008 18 Tháng năm 2018 - 7:38 pm
[FRoST]_Duck Shogun 11 Tháng tám 2008 18 Tháng năm 2018 - 9:57 pm
[FRoST]__Luna Nobunaga 31 Tháng một 2018 Hôm nay, 2:08 pm
[FRoST]_Persian Nobunaga 11 Tháng mười hai 2014 15 Tháng hai 2018 - 6:26 pm
[FRoST]__Lion Nobunaga 22 Tháng một 2009 25 Tháng một 2018 - 8:27 am
[FRoST]___7 Elite Samurai 1 Tháng sáu 2015 16 Tháng năm 2018 - 4:17 pm
[FRoST]__Elephant__ Elite Samurai 17 Tháng một 2017 31 Tháng một 2018 - 3:43 pm
[FRoST]__ArT_Of_WaR_ Elite Samurai 7 Tháng tư 2018 26 Tháng năm 2018 - 2:14 pm
[FRoST]__FireFly Kamikaze 15 Tháng tư 2015 4 Tháng sáu 2017 - 12:23 am
[FRoST]Hawk__ Harakiri 30 Tháng tám 2008 2 Tháng chín 2008 - 5:30 pm
[FRoST]_Vulture Harakiri 25 Tháng tư 2018 21 Tháng năm 2018 - 11:03 pm
[FRoST]_SN0W_ Trial Member 24 Tháng tư 2018 9 Tháng bảy 2018 - 12:42 am
[FRoST]__VampireBat Ronin 11 Tháng tám 2018 Hôm nay, 9:27 am